Iskanje sodelavca

Do obrazca Iskanje sodelavca pridemo iz glavnega menija z ukazom Nastavitve->Iskanje sodelavca....

Obrazec je namenjen hitremu iskanju sodelavca s pomočjo njegovih osnovnih podatkov. Sestavljen je iz iskalne vrstice in preglednice s seznamom sodelavcev:

iskanje sodelavca

Pomen polj in gumbov v iskalni vrstici je naslednji:

Išči V polje Išči vnesemo niz ene ali več besed ali delov besed oziroma številk. Program bo ob vsakem vnesenem znaku iz tabele izločil vse sodelavce, ki v nobenem od prikazanih polj v preglednici ne vsebujejo iskanega niza. Iskani niz se lahko pojavi v katerem koli delu besede v katerem koli polju.
Potrdi Potrditev izbora. Isto funkcijo ima tudi tipka <Enter>. Izbor sodelavca izmed tistih, ki so ostali v preglednici, potrdimo na naslednje načine:
  • Če je ostal en sama sodelavec, lahko pritisnemo <Enter> ali kliknemo na gumb Potrdi.
  • S puščico navzdol se pomaknemo do želenega sodelavca in pritisnemo <Enter> ali kliknemo Potrdi.
  • Uporabimo dvojni klik miške nad želeno vrstico v preglednici.
Prekliči Zapustimo obrazec brez izbora sodelavca. Isto funkcijo ima tudi tipka <Esc>.
Dodaj novo... Če iskani sodelavec ne obstaja v zbirki podatkov in bi ga radi vnesli ročno, kliknemo na gumb Dodaj novega…. Odpre se obrazec novega sodelavca.