Parametri obračuna

Obrazec za pregled in nastavitev parametrov obračuna prikličemo iz glavnega menija z ukazom Obračun->Parametri…, samodejno pa se odpre tudi v postopku priprave novega obračuna. Odpre se okno s prikazom parametrov, ki jih lahko spreminjamo:

parametri obračuna

Polja v obrazcu imajo naslednji pomen:

Datum V polju Datum se nahaja uradni datum izdaje obračuna. Na ta datum so na računih knjižene provizije za ta obračun. Izpiše tudi kot datum izdelave obračuna na poročilih. Datum lahko poljubno nastavimo. Pri pripravi novega obračuna se datum samodejno poveča natančno za en mesec, vendar ga lahko spremenimo.
Naziv Polje Naziv vsebuje naziv, ki ga uporabimo za trenutno obračunsko obdobje. Uporablja se v seznamih, obrazcih, poročilih in drugod, kjer je prikazan podatek o obračunskem obdobju.

Pri pripravi novega obračuna se naziv generira samodejno in sicer je sestavljen iz imena meseca, na katerega se nanaša obračun in letnice. Priporočljivo je, da ta naziv obdržimo. Kljub temu ga lahko spremenimo. Pri spreminjanju je priporočljivo, da naziv izberemo tako, da nedvoumno označuje mesec in leto obračunskega obdobja, na katerega se nanaša.

Tečaji V razpredelnici se nahaja seznam valut, ki so aktualne glede na izbrane aktivne države. Vrednost v stolpcu Tečaj je znesek posamezne valute v vrednosti enega evra. Lahko jo spreminjamo in zapišemo na poljubno število decimalk. Nastavljeni tečaji se uporabijo za vsa medvalutna preračunavanja v aktualnem obračunskem obdobju.