Povezave sodelavci/ponudbe

Do razpredelnice za vnos povezav med sodelavci in ponudbami pridemo iz glavnega menija z ukazom Datoteka->Uvoz podatkov->Povezave sodelavci/ponudbe.

Obrazec nam omogoča vnos povezav sodelavci/ponudbe. Lahko jih vnesemo že ko sodelavec police zadolži (prevzame). Ko jih od njega prejemamo, označimo, da niso več proste, kar nam lahko služi kot pripomoček pri vodenju stroge evidence. Lahko pa jih vnesemo  neposredno pred oddajo na zavarovalnico; ali jih sploh ne vnesemo. Če so vnešene, program ob uvozu podatkov na osnovi seznama samodejno poveže nove police s sodelavci in jih odstrani iz seznama. Tako ostajajo na seznamu le tiste, ki še niso obdelane iz strani zavarovalnice.

Povezave sodelavci/ponudbe 

Glava
Preglednica

Nove vnose dodajamo v zadnjo vrstico. Vse podatke moramo vnesti le, ko je preglednica prazna. Nato se nova vrstica samodejno popolni s podatki prejšnjega vnosa (razen številke police, če ni vključeno polje Zaporedne police) in vnašamo le spremembe. Ko so vsi podatki v vrstici pravilni, vnos potrdimo z <Enter>.

Namig: Če želimo kot osnovo za nov zapis izbrati katerega od višje vnešenih, kliknemo nanj (ali se nanj pomaknemo s puščico na tipkovnici), nato kliknemo nazaj v vnosno vrstico (ali na tipkovnici <Ctrl><Dol>).

Vrstice brišemo tako, da jih označimo in v hitrem meniju izberemo Briši vrstico ali na tipkovnici <Ctrl><Del>.