Posebni provizijski modeli

Pojem provizijski model se v tem kontekstu nanaša na način razdelitve provizije med sodelavce. Celotna višina in dinamika izplačil izhodne provizije je določena v provizijsko skupini, ki je širši pojem.

Kdaj jih potrebujemo?

Posebnih provizijskih modelov ne potrebujemo za klasično razdelitev provije po hierarhiji v skladu s provizijskimi nivoji sodelavcev ali zgolj za razdelitev med sodelavca in agencijo. Ne potrebujemo jih niti v primerih, ko želimo samo pri nekaj policah provizijo razdeliti na poseben način, saj lahko pri vsaki polici poljubno spremenimo deleže provizij po posameznih sodelavcih.

Posebni provizijski modeli so nam v pomoč, kadar želimo sistematično urediti bolj kompleksne provizijske sisteme ali omogočiti različne načine provizioniranja polic glede na način, kako je prišlo do pridobitve stranke in sklenitve police (sistem priporočevalci/sklepalci, klicni center, kompleksnejši mrežni marketing...)

Kako jih omogočimo?

Posebne provizijske modele omogočimo v splošnih nastavitvah v skupini Ostalo. Ko so omogočeni, se pojavijo dodatne kolone pri vnosu povezav sodelavci/ponudbe, v tabelah za uvoz podatkov po zavarovalnicah in dodatno polje z možnostjo izbora provizijskega modela na prikazu police.

Kako jih definiramo?

Posebne proviziske modele moramo najprej definirati. Ker omogočajo raznovrstne možnosti razdelitve provizije med sodelavce, je tudi določitev paramtrov zaradi tega nekoliko zahtevnejša. Modele opišemo v posebni datoteki tipa .xml in jih nato uvozimo v program (Nastavitve->Uvoz provizijskih modelov...). Pravila kreiranje so opisana tukaj, vendar naj vas ne skrbi, če se zdi to opravilo za vas prezahtevno. Dovolj je, da nam sporočite svoje zahteve glede zardelitve provizije in vam bomo datoteko pripravili mi, vi jo nato le uvozite v program.

Kako jih uporabimo?

Ko so provizijski modeli omogočeni in definirani, jih lahko nastavimo v provizijskih skupinah namesto klasičnih načinov razdelitve provizije, ali za posamezne police namesto privzetih načinov, ki so opisani v provizijskih skupinah.

Uporaba v provizijskih skupinah

V provizijskih skupinah uporabimo posebni provizijski model v primeru, da klasični model razdelitve provizije po hierarhiji ali med sodelavca in agencijo ne odgovarja, oziroma potrebujemo kompleksnejšo razdelitev za posamezne vrste zavarovanj. V primeru, da imamo na isti polici produkte z različnimi provizijskimi modeli, bo tudi provizija razdeljena po različnih modelih glede na nastavitve za posamezni produkt.

Uporaba po posameznih policah

V primeru, da želimo provizijo razdeliti po različnih provizijskih modelih glede na to, kako je prišlo do pridobitve stranke in sklenitve police, lahko posameznim policam spremenimo privzeti provizijski model, ki bo v tem primeru za vse produkte na polici enak.

Provizijske modele za posamezne police lahko določimo že pred uvozom polic v povezavah sodelavci/ponudbe, lahko jih določimo ob samem uvozu, lahko pa tudi pozneje na sami polici.