Simulacija provizije

Simulacija provizije je pripomoček, ki v prvi vrsti služi preverjanju pravilnosti (uravnoteženosti) nastavitev parametrov za izračun vhodne in izhodne provizije ter kariernih enot. Uporabimo ga lahko tudi za hipotetične izračune provizij za posamezno vrsto zavarovanj ob parametrih, ki jih sami določimo. Preverjamo lahko dinamiko prilivov in pričakovanega denarnega toka (salda provizije na računu agencije), da lahko ocenimo učinke morebitne spremenjene dinamike izplačil glede na prilive.

Okno za simulacijo provizije lahko odpremo na več načinov:

Odpre se približno takšno okno (vsebina je odvizna od provizijske skupine in nastavljenih parametrov):

Simulacija provizije

Simulacijsko okno je razdeljeno na več področij:

Preglednica s sumarnimi podatki po zavarovalnih dobah

Na levi strani okna se nahaja preglednica z glavnimi sumarnimi podatki za vsako zavarovalno dobo posebej.

sumarni podatki po zavarovalni dobi - razširjen pogled

Osnovni in razširjen pogled

Podatki so lahko prikazani v osnovnem ali razširjenem pogledu.

Osnovni pogled vsebuje le koloni z zavarovalno dobo (ZD) in % izplačil izhodne glede na vhodno provizijo, ki odraža uravnoteženost vhodne in izhodne provizije. Da bi čim lažje odkrili odstopanja že pri hitrem vizualnem pregledu, so uravnosteže zapisi prikazani zeleno, tisti s prevelikimi izplačili rdeče in tisti s premajhnimi oranžno.

Razširjen pogled poleg obeh opisanih kolon za vsako zavarovalno dobo vsebuje še kolono s kariernimi enotami (Enote), seštevek izplačil strukturi sodelavcev (Provizija sktrukturi) in agenciji (Provizija agenciji) ter seštevka celotne izhodne (Skupaj provizija) in vhodne (Vhodna provizija) provizije.

V razširjenem pogledu imamo še dodatno na voljo polje Letna premija, da je pri roki za hitre izračune ob vnosu različnih premij.

Če manjkajo podatki za posamezne izračune, so pripadajoča polja prazna, v % izpačil pa je vrednost <n/p>, ki opozarja na manjkajoče podatke.

Paramteri za izračun

Parametri za izračun

Področje je namenjeno vnosu parametrov za izračun simulacije.  Če nas zanimajo samo primerjalni izračuni, lahko pustimo samodejno nastavljene vrednosti. Če nas zanimajo absolutne vrednosti ali druge podrobnosti, lahko parametre poljubno nastavimo.

Osnovni parametri za izračun provizije so Letna premija ali Zavarovalna vsota in Zavarovalna doba. Premijska vsota se izračuna posredno iz letne premije in zavarovalne vsote.

Dinamiko plačevanja premije nastavimo v polju Način plačila, kjer lahko nastavimo mesečna, četrtletna, poletna, letna ali enkratna vplačila.

V polju Nivo sodelavca v padajočem seznamu izberemo provizijski nivo, za katerega želimo izračunano provizijo za sodelavca.

Gumb Osveži izračun je v večini primerov nepotreben, saj se ob vsaki spremembi običajno vse vrednosti samodejno preračunajo.

Preglednica s podatki o izplačilih

V skladu z nastavitvami v provizijski skupini in parametrih za izračun, se v preglednico z izplačili zapišejo podrobnosti o vsakem izplačilu posebej, skladno z načinom plačevanja kot dinamiko vhodne in izhodne provizije pri izbrani zavarovalni dobi.

Spodnja primer a preglednic se razlikujeta le v načinu plačevanja, ki je prvič 1/12 (mesečni) in drugič 1/1 (letni).

Podatki o izplačilih

Podatki o izplačilih 1/1

V preglednici vsaka vrstica prikazuje svoj obrok plačila, v stolpcih pa se nahajajo:

Povzetek

povzetek simulacije

V tem področju je podatek o številu kariernih enot in tekstualni opis povzetka simulacije, ki vsebuje obvestilo o uravnosteženosti ali namige, kako uravnoteženost vhodne in izhodne provizije doseči. Najbolj priročen in hiter način za natančen in uravnotežen izračun, še posebej pri novih produktih, je gumb  Preračunaj parametre izhodne provizije v provizijski skupini, ki omogoča samodejni izračun parametrov izhodne provizije.