Prenos strukture, portfelja in prihodkov na drugega sodelavca

Do tega pogovornega okna pridemo, če v drevesu sodelavcev v hitrem meniju izberemo ukaz Prenos portfelja in strukture....

Običajno se uporablja, ko se določen sodelavec deaktivira in želimo skrb za njegove sodelavce, stranke, provizijo selektivno prenesti na drugega sodelavca. 

prenos strukture, portfelja in prihodkov na drugega sodelavca

Osnovna podatka za prenos sta sodelavec, ki mu odvzemamo (izvorni) in sodelavec, na katerega prenašamo (ciljni), ki ju izberemo z iskalnikom sodelavcev ob kliku na pripadajoči gumb. Izvorni sodelavec je izbran že ob klicu, lahko pa ga zamenjamo.

V srednjem delu okna se nahaja portfelj polic sodelavca, ki mu odvzemamo police oziroma provizijo. V spodnjem delu so police, v katerih je sodelavec udeležen v proviziji le kot mentor. Obe preglednici lahko uporabimo za podrobnejši ogled polic, nanje pa se nanašamo pri določanju parametrov, ki jih za prenos določimo v skupini Možnosti.

Možnosti (parametri)

Ukaz za prenos lahko izvršimo večkrat za istega izvornega sodelavca s tem, da lahko na različne sodelavce prenašamo posamezne dele portfelja, brez ali z provizijo, strukturo.... Možnosti ustrezno nastavimo še pred aktiviranjem gumba Potrdi, ki prenos v skladu z nastavljenimi možnostmi tudi izvrši.

Prenesi strukturo sodelavcev

Če je možnost odkljukana, bo ciljni sodelavec postal mentor vsem sodelavcem, katerim je mentor izvorni sodelavec. S tem se bo na ciljnega prenesla celotna struktura izvornega. Posamezne sodelavce lahko prenašamo tudi ločeno v drevesu produktov ali v prikazu sodelavca.

Označi sodelavca kot neaktivnega

Če je odkljukana ta možnost, bo izvorni sodelavec dobil status neaktivnega. Status sodelavcu lahko spreminjamo tudi v prikazu sodelavca.

Zaustavi izplačila sodelavcu

Če je odkljukana ta možnost, bodo izvornemu sodelavcu ustavljena nadaljnja izplačila iz njegovega računa, kar pa še ne pomeni, da se na njegov račun ne zbira več njegova provizija. Tudi ta parameter lahko spreminjamo v prikazu sodelavca.

Prenesi portfelj lastnih polic

Na ciljnega sodelavec bo prenesen portfelj ali del portfelja izvornega sodelavca glede na izbrano možnost v polju Prenesi.

Dodeli prenesenim policam trenutno strukturo

Prenesenim policam bo dodeljena struktura trenutnega obračuna, kar pomeni, da bo nadaljnja tako lastna kot skupinska provizija za prenesene police preračunana glede na trenutni položaj in stopnjo ciljnega sodelavca in njegovih nadrejenih mentorjev v strukturi. Ta možnost se izključuje z možnostjo Prenesi nadaljnje prihodke iz lastne produkcije. Izbrana je lahko samo ena ali nobena od obeh.

Prenesi nadaljnje prihodke iz lastne produkcije

Iz izvornega na ciljnega sodelavca naj se prenese vsa nadaljnja (to je pričakovana) provizija iz lastne produkcije za prenesene police v enakem znesku, kot bi pripadala izvornemu sodelavcu. Vsi prihodki skupinske produkcije, ki pripadajo nadrejenim mentorjem, naj se izplačujejo na nespremenjen način. Za možnost se izključuje z možnostjo Dodeli prenesenim policam trenutno strukturo.

Prenesi nadaljnje prihodke iz skupinske produkcije

Iz izvornega sodelavca na ciljnega naj se prenesejo nadaljnje (to je pričakovane) provizije iz naslova skupinske produkcije (mentorska provizija) glede na izbrano možnost v polju Prenesi.

Ponovi za vse neaktivne sodelavce

Ob kliku gumba Potrdi naj se izvede ukaz z enakimi nastavljenimi možnostmi kot za izbranega izvornega sodelavca še za vse ostale neaktivne sodelavce s tem, da ciljni sodelavec ostane isti (na primer prenos portfeljev vseh neaktivnih sodelavcev na agencijo ali posebnega fiktivnega sodelavca agencije).

Prenesi

S tem parametrom lahko omejimo prenos portfelja polic, za katere naj velja prenos.  Prenos lahko omejimo na:

Potrdi ali Prekliči

Z gumbom Potrdi ali tiko <Enter> izvršimo operacijo glede na nastavljene parametre. Če želimo preklicati operacijo, kliknemo Prekliči ali pritisnemo <Esc>.