Zavarovalnice

Do nastavitev za države preko glavnega menija z ukazom Nastavitve->Zavarovalnice.

zavarovalnice

Stolpci razpredelnice imajo naslednji pomen:

Ident To je interna oznaka posamezne zavarovalnice. Identa ni mogoče spreminjati.
Oznaka Kratka oznaka zavarovalnice. Uporablja se kot oznaka zavarovalnice na vseh obrazcih, tabelah in izpisih. Oznako lahko prilagodimo svojim željam. Naj bo kratka in razumljiva.
Naziv (opis) Tu lahko vnesemo daljši naziv ali oznako zavarovalnice. V obrazcih in izpisih se praviloma ne uporablja.
Aktivna  V tem polju označimo, ali je določena zavarovalnica v programu aktivna ali ne. Smiselno je, da so aktivne le zavarovalnice, s katerimi agencija dela ali bo v kratkim začela delati. Aktivne zavarovalnice se pojavijo v vseh nastavitvah in vnosih, ki so vezani na zavarovalnice. Aktivne države se pojavijo v vseh nastavitvah in vnosih, ki so vezani na zavarovalnice (drevo produktov, police...).

 

V razpredelnici so zavarovalnice, ki so aktualne iz strani agencij, ki trenutno uporabljajo program. Seznam zavarovalnic se skladno s potrebami agencij sproti dopolnjuje. Za nekatere so izdelani algoritmi za avtomatski uvoz podatkov, za vse pa je možen ročni vnos polic.

Za vse zavarovalnice, ki mesečno pošiljajo agencijam dovolj natančne podatke o zavarovalnih produktih, plačilih in provizijah v ustrezni elektronski obliki in sporočijo dovolj natančen opis formata datotek, je možno izdelati algoritem za avtomatski uvoz podatkov.

V kolikor se pri kateri od agencij pojavi potreba po vključitvi novih zavarovalnic, ali po samodejnem uvozu podatkov za novo zavarovalnico, lahko to sporoči na firmo RaPro d.o.o..